Dịnh vụ

Dịnh vụ của chúng tôi ngoài dạy thanh nhạc còng có: Tổ chức sự kiện, thuê MC dẫn chương trình, Âm thanh ánh sáng...